Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi Antik Globus jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.antik-globus.cz a kupujícím, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.
 2. K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody, ať už jsou spotřebitelé, či ne. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách.
 3. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu.
 2. V případě kupní smlouvy uzavřené na dálku je objednávka učiněná odesláním do internetového obchodu nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná 7 dní a prodávající potvrdí její přijetí e-mailem. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí nabídky prodávajícím formou odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.
 3. Prodávající dodává zákazníkům zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.
 4. Objednávka je v internetovém obchodě odeslána kliknutím na tlačítko „Objednat“. Znění obchodních podmínek společně s údaji z objednávky je archivováno po dobu 6 let. V případě, že v objednávce zadáte chybná data, máte možnost opravy, a to prostřednictvím objednávkového formuláře.

3. Odstoupení bez udání důvodu

 1. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet nebo telefonicky bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží.
 2. Pokud chce zákazník toto právo využít, musí být prodávajícímu ve stanovené lhůtě oznámeno jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejpohodlnější možností je kontaktovat prodejce na adrese info@antik-globus.cz. Nejlepší způsob, jak to udělat, je přejít na stránku produktu, požádat o bezplatnou konzultaci, počkat na zavolání a vyhlásit odmítnutí produktu.
 3. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu zboží. Zákazník má dále právo na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí uvedené peněžní prostředky neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. V souladu se zákonem je však možné počkat na vrácení zboží prodávajícímu. Platba bude provedena stejným platebním prostředkem jako při platbě kupní ceny kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Zboží je nutné zaslat na adresu, kterou Vám uvedl náš poradce. Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením smlouvy zašle kupujícímu bezplatně další zboží („dárek“), je tento dárek rovněž předmětem vrácení. V případě, že kupující nezaslal prodávajícímu dárek spolu se zbožím, má prodávající právo odložit vrácení kupní ceny zboží kupujícímu až do doby vrácení dárku. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.
 5. Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li zákazník parfém i potom, co jej už jednou zkusil). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám (např. v případě gravírovaného obalu) a u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou). Dále prodávající upozorňuje, že není možné odstoupit od smlouvy o službě dárkového nebo ekologického balení, jakmile je zboží již zabaleno a služba tím pádem poskytnuta (k poskytnutí služby dárkového či ekologického balení přistupuje prodávající bezodkladně po učinění objednávky, zvolí-li si zákazník v objednávce tuto službu).

4. Reklamace

 1. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě poukázky. Dále je zákazník oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. Tato práva má zákazník i v případě, že se uvedená vada projeví později.
 2. Za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.
 3. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
 4. Veškeré dotazy týkající se reklamací můžete směřovat na info@antik-globus.cz. Nejlepší způsob, jak to udělat, je přejít na stránku produktu, požádat o bezplatnou konzultaci, počkat na zavolání a vyhlásit odmítnutí produktu. Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu uvedenou naším poradcem spolu s vyplněným reklamačním formulářem. V případě vyplnění formuláře bez asistence personálu je nutné označit vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.
 5. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky
 6. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.
 7. Kupujícímu je vždy doporučeno prodávajícího před vrácením kontaktovat a ověřit, zda prodávající vrácení pro danou reklamaci požaduje.

5. Způsob platby a dodání

 1. Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.
 2. Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt zde.
 3. Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

6. Další informace

 1. Prodávající zákazníkům poskytuje různé slevy,a dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých zákazníka v každém jednotlivém případě prodejce informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na jeden nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
 2. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

7. Zasílání vzorků

 1. Vybraným zákazníkům nabízí prodávající službu Antik Globus Try&Buy a službu Zasílaní vzorků zdarma. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout zákazníkům možnost nechat si bezplatně zaslat za účelem vyzkoušení produktů nabízených v internetovém obchodě zásilku obsahující vzorky vůní a dalších kosmetických přípravků dle aktuální nabídky internetového obchodu.
 2. Výběr vzorků je omezen skladovými zásobami a aktuální nabídkou internetového obchodu pro službu Antik Globus Try&Buy.
 3. Služba Try&Buy a služba Zasílaní vzorků zdarma má za účel informovat zákazníka o nabídce internetového obchodu a nejedná se o určení jakosti nebo provedení dle smluveného vzorku. Služba Try&Buy a služba zasílaní vzorků zdarma je bezplatná služba reklamního charakteru a nepředstavuje plnění z kupní smlouvy. Jakýkoliv nesoulad v zaslaném vzorku tak nezakládá práva z vadného plnění.
 4. Zákazník může být kontaktován za účelem ověření spokojenosti s jím vybraným produktem, a žádostí o zaslání produktu dává souhlas k možnému kontaktování.

8. Obecné informace

  1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  2. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem
  3. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
  4. Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o zásilkový výdej léčivých přípravků, je Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, http://www.sukl.cz.
  5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.
  6. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je zákazník s přihlédnutím k jím zvoleném druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny.
  7. Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v emailu o expedici zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad Vám zašleme společně se zbožím.
  8. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.